SOBRE LA ORDENANÇA DE CIVISME
Des de Bicicamp no  considerem convenient que hagi d'existir l'esmentada ordenança, donat que l'Ajuntament pot disposar dels mecanismes suficients per tenir cura de les conductes no apropiades dels ciutadans que perjudiquin la convivència de la resta. Per posar un exemple, es evident que no caldria cartells sancionadors per segons quin ús de la bicicleta, si tinguéssim un pla director de la mateixa on quedi reflectit abastament com ha de ser la mobilitat i ús d'aquest vehicle per la nostre ciutat. 

  
En cas que s'acabi decidint que aquesta ordenança hi ha de ser, per descomptat que mai hauria de tenir el caire repressiu i recaptatori de l'actual,  entenent, a més, que tal i com està plantejada penalitza a la ciutadania per les mancances en les polítiques i serveis del mateix consistori: manca d’espais lliures i oberts  per jugar i fer esport, manca de planificació en la circulació de  bicicletes, manca de serveis necessaris per atendre als més necessitats, manca de polítiques d’integració eficients i un llarg etcètera.

Per tant Bicicamp aposta per la derogació de la vigent i avançar cap al desenvolupament d’un pla local per promoure els valors de ciutadania. 


Però si tot i això s’insisteix en elaboració d’una nova ordenança aquesta hauria de recollir les inquietuds dels ciutadans a la vegada que caldria  garantir els drets bàsics de les persones en l’ús de l'espai públic.


Aquestes inquietuds han de ser fruit d'un procés de reflexió i  participació real de les entitats i la ciutadania a títol individual que vulguin ser-hi, un espai de creació col·laboratiu fonamentat en un debat i procés de reflexió conjunta i cívica. 


I com que ja fa temps que des del coneixement, el debat i la reflexió s’està construint discursos molt interessants al voltant d’aquest tema que ens podrien treure de l’atzucac de les opinions personals, us facilitem un seguit de links que pensem que poden ser interessants i un punt de partida per afrontar aquesta qüestió essencial. 
LINKS D’INTERÊS:

ELS LÍMITS DEL CARRER: CONVIVÈNCIA I ESPAI PÚBLIC
Consell nacional de la joventut


Pla nacional de Valors.
Generalitat de Catalunya:


Observatori de la convivència i el civisme.
Universitat de Barcelona