#Volemuncompromis Pla director de la Bicicleta

Divendres dia 6 de Març vam realitzar la reunió amb els representants del partits polítics que es presenten a les properes elecccions municipals.A la reunió vam plantejar els reptes i oportunitats que suposa la bicicleta per a la ciutat i com aquesta ens pot ajudar a redibuixar una ciutat més amable. Amb l'objectiu d'aconseguir el compromís d'incloure dins el programes electorals la redacció d'un pla director de la bicicleta a la ciutat.

Vans assistir: De nou Reus, EUiA, ERC, PSC, MES, CiU i CUP  finalment ICV no va venir i ARA reus va excusar la seva assistencia
Comencem la sessió amb un petit joc, cal que reconstruixin  entre tots la bicicleta que hi ha amagada en les caixes de cartró que hi ha a la sala. I dit i fet, al sò de Antonia Font amb Per Jo i tots els ciclistes, es posen mans a la feina i aconsegueixen trobr la bici. Tenim el video del procés i l'estem editant el compartirem en breu amb tots vosaltres.

        

Enfonsant mites

Preparar les ciutats per a la circulació de bicicletes no és altra cosa que voluntat política. I per il·lustra-ho un bon document és aquest vídeo on ens expliquen com holanda aconsegueix la seva xarxa de carrils bici per arreu del paí i totes les ciutats.  Pensar que als països del nord aquesta és una questió tradicional és un bon error. La seva transformació va ser resultat d'un canvi de mentalitat ciutadana i politica. I no fa gaire més de 30 anys.
A continuació podreu visualitzar la presentació que planteja les principals questions que vam estar parlant.

Aquest és el compromís concret que vam sol·licitar


Restem a l'espera de la confirmació del compromís i la incorporació de la bicicleta en els programes electorals.

Us continuarem informant.

Adreces d'interès: 

Projecte d'itineraris segurs (2010) http://issuu.com/bicicamp/docs/projecte_itineraris_segurs
Pla de mobilitat urbana. Indicadors terminis objectius i costos
http://www.reus.cat/sites/reus/files/Fitxers/arees/mobilitat_i_transport/indicadors_terminis_objectius_i_costos.pdf
Red de Ciudades por la bicicleta http://www.ciudadesporlabicicleta.org/web/
Red de Ciudades por la bicicleta http://www.ciudadesporlabicicleta.org/web/
Rutes Eurovelo http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo-8
Asociació de marcas y bicicletas de españa: http://asociacionambe.es/
UNECE. United Nations. Economic Comission for Europe http://www.unece.org/unece/search?q=bicicles&op=Search