La obligatorietat del casc a debat.Una mala solució a un problema mal plantejat

Aquesta podria ser la conclusió de les compareixences que aquesta tarda han presentat,  arguments en l'àmbit jurídic i de salut pública i la percepció dels usuaris professionals de la bicicleta a la Comissió  de Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible,en la  sessió numero 14 centrada en el debat de la obligatorietat de l'ús del casc.


Us recomanem la visió dels vídeos de les compareixences cadascuna aporta la seva visió personal però sobretot professional d'un debat que posa en qüestió la obligatorietat del casc. Ens aporten arguments i ens aporten sentit comú i us convidem a fer-ne les valoracions que considereu. 

Francisco Bastida Freijedo. Catedrático  de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Asociacion de Ciclojuristas El futuro reglamento de circulación.
(Veure el vídeo )

Pedro Delgado Secretario General de la Asociación Profesional de Ciclistas. Cambios legislativos necesarios para mejorar la seguridad vial de los ciclistas. 
(Veure el vídeo)
David Rojas-Rueda, Asesor de la OMS en el Área de Transporte y Salud, Obligatoriedad del uso del casco de bicicletas en las ciudades.
(Veure el vídeo)