Bicicletes i vianants: buscant un nou model de mobilitat a la ciutat.


 Les últimes senyals de prohibició de Bicicleta apareguts a la ciutat, ens animen a continuar reflexionant sobre l'espai que ha d'ocupar la bicicleta a la ciutat. L'article que vé a continuació, és la nostra proposta d'una ciutat pensada per a una mobilitat en bicicleta.


Vagi per endavant que des de Bicicamp  celebrem la nova política de l’equip de govern per reforçar la peatonalització del centre de Reus , i l’encoratgem a que continuï  desenvolupant programes per tal de pacificar el trànsit al centre i  també a la resta de la ciutat. 

Entenem que els vianants defensin els pocs espais dels que disposen, lliure de les incomoditats del trànsit rodat: soroll, fums i ensurts.  De fet, tots,  som  vianants, un hora o altra nosaltres també deixem la bicicleta i passegem pels carrers, patint les voreres estretes, cotxes que circulen a tota velocitat (i amb la música ben alta), passos de vianants  que no es respecten, ...  

Bicicamp és una entitat que treballa per a aconseguir una ciutat on la bicicleta pugui convertir-se en un mitjà de transport, àgil i segur. Per nosaltres potenciar l’ús de la Bicicleta a Reus significa també, pacificar el trànsit i garantir la seguretat de les persones. 

És per això que treballar per una mobilitat segura en bicicleta no significa treballar contra els vianants. Vianants i bicicletes som els elements més febles en la “xarxa tròfica” viària.  I per tant considerem primordial el diàleg amb els gestors municipals per  tal de poder desenvolupar  mesures que permetin garantir la seguretat dels ciclistes, sense  posar en risc als vianants. 

Per això cal garantir un espai a les bicicletes, si és possible, hem de circular per la calçada, com a mitjà de transport és el que ens toca. Sempre i quan els trànsit rodat no posi en perill la nostra integritat física.  

I aquest és el punt principal de trobada entre vianants i ciclistes. Qualsevol cotxe que pel centre de la ciutat circuli a més de 30 km /h representa un perill potencial tant per a ciclistes com per vianants. La bicicleta és un bon mitjà per adequar la velocitat del trànsit, una mesura necessària per garantir la seguretat dels vianants. Segons dades de l’IDESCAT, l’any 2009 es van produir  831 accidents en zones urbanes a la província de Tarragona, amb el resultat de 1001 persones ferides i 9 mortes.

Al nostre parer, promoure la prohibició de circular en bicicleta, criminalitza l’ús d’aquest mitjà de transport, net, silenciós i segur; promovent actituds de rebuig i d ‘enfrontament entre vianants i bicicletes. I aquesta no és la qüestió. Vianants i bicicletes necessiten una ciutat pensada des d’un altre model de mobilitat 

Només un treball conjunt  i una reflexió profunda sobre el model de mobilitat que vol la ciutat, permetrà trobar les accions idònies.  Per Bicicamp aquest model de mobilitat inclou un ús normalitzat i cívic de la bicicleta.  

Coordinadora Bicicamp.