BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA REUS PEDALA

TEMA qualsevol fotografia o col.lecció sobre la bicicleta feta durant la setmana del REUS PEDALA 2011.

PARTICIPANTS  tothom qui ho vulgui.

OBRES cada participant podrà presentar fins a un màxim de 3 fotografies individuals o en col.lecció. S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica i/o digital.

FORMAT les obres s’hauran de presentar en paper fotogràfic, amb una mida màxima de 18x24 cm i sobre un paspertout del color que es vulgui.

IDENTIFICACIÓ al revers de la imatge hi constaran les inicials de l’autor, el número d’ordre i el títol. En un sobre adjunt s’hi farà constar el títol, el nom, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic de l’autor.

TRAMESA les fotografies es presentaran al Centre d’Amics de 19:00h a 20:00h.

TERMINI D’ADMISSIÓ les obres es podran entregar fins al dia 16 de maig de 2011.

JURAT estarà format per:
Coia Domingo, Directora Centre Imatge Mas Iglesias
Jaume Soler, tècnic Centre Imatge Mas Iglesias
Joan Barbera, Photospeed Reus
Mònica Elias, membre de BiciCamp
Pep Ulldemolins, membre de BiciCamp

VEREDICTE  el veredicte serà inapel.lable i es farà públic el dimecres 20 de maig de 2011 a la web de BiciCamp www.bicicamp.org

LLIURAMENT DEL PREMI el premi es lliurarà el dilluns 30 de maig de 2011, a les 20h, al Centre d’Amics de Reus.

PREMI hi haurà un únic premi per a la millor fotografia o col.lecció, que constarà d’una màquina fotogràfica digital Fujifilm Finepix S4000 (zoom òptic 24x, pantalla LCD 3”, resolució 14Mp), valorada en més de 300€, cedida per Photospeed Reus.

EXPOSICIÓ les obres premiades, finalistes i una sel.lecció de les obres rebudes seran exposades al Centre d’Amics a partir del 30 de maig de 2011
NOTES
* El veredicte i el llistat de les obres seleccionades es podrà consultar a la web de BiciCamp www.bicicamp.org
* Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d'autor i els drets d'imatge. Així mateix, l'organització s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l'obra.
* Les fotografies premiades quedaran en propietat de l’Organització, que podrà publicar-les fent constar el nom de l’autor. Així mateix, l’Organització es reserva el dret de publicar qualsevol de les fotografies presentades a concurs, citant-ne l'autoria.
* Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d'autor, per la reproducció de les seves obres en: catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges, medis audiovisuals i informàtics, etc.
* Al cap d'un any es procedirà a destruir el suports presentats, llevat de les premiades; els arxius de les fotografies seleccionades i publicades al servidor s'esborraran als dos anys.
* Tota comunicació en relació al concurs serà per correu electrònic, excepte la comunicació directa amb els premiats.
* Qualsevol cas no previst per aquestes bases serà resolt per l’Organització.
* La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
* En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari seran tractades de forma confidencial. Quedaran incorporades als fitxers de l’associació BiciCamp per dur a terme una gestió correcta. Tanmateix, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: infobicicamp@gmail.com


Descarregar les bases